Site name | JENIT

JENIT

Fælles pressemeddelelse fra KILDE A/S Automation og Jenit A/S

KILDE A/S Automation overtager rettighederne til JENIT kasserejsere og kasselukkere

Alt salg og service af de nævnte produkter varetages dermed for fremtiden af Kilde A/S, og al kontakt vedr. salg og service af JENIT kasserejsere og kasselukkere rettes til Kilde A/S, Frank Qvortrup fra og med dags dato.

Jenit A/S ønsker, som et led i den fremtidige strategi, i større grad at fokusere på service. Derfor er der indgået aftale om, at Jenit A/S, som underleverandør til Kilde A/S, udfører service på JENIT kasserejsere og kasselukkere. Hermed udnyttes den ekspertise, Jenit har med leverede maskinanlæg, til fordel for kunderne.

Såvel Jenit A/S som Kilde A/S Automation ser et godt potentiale i aftalen vedr. JENIT kasserejsere og kasselukkere, samt samarbejdsaftalen vedr. service af produkterne.

Spørgsmål relateret til ovenstående pressemeddelelse bedes rettet til enten adm. direktør Peter Friis, Kilde A/S Automation eller direktør Jeppe Rasmussen, Jenit A/S.

 

Direktør Jeppe Rasmussen
Jenit A/S
Tlf. 75 78 22 30
Mobil 40 33 86 89
info@ydingsmedie.dk 

Adm. Direktør Peter Friis
KILDE A/S Automation
Tlf. 97 52 37 00
Mobil 22 82 70 31
pfs@kilde-as.com

Med JENIT kasserejser og kasselukker har KILDE A/S Automation styrket sit kassehåndteringskoncept yderligere.