Site name | Kloge hænder i virklighedens skole

Kloge Hænder er en dag hvor elever landet over kommer til at arbejdede sammen med faglærte. I Skive er KILDE A/S Automation med og det er et naturligt led i at gøre opmærksom på de muligheder, der er på en arbejdsplads i en tid med mangel på faglært arbejdskraft.

Efter den alternative skoledag, Kloge Hænder, er det planen, at eleverne skal arbejde videre med noget af det, de har lært, når de vender tilbage til skolen. Hos KILDE A/S Automation har de lært en masse om, hvordan robotteknologi, programmering, elektronisk styring og metalbearbejdning kan anvendes ved automatiserings-opgaver.

Kloge Hænder er et landsdækkende projekt, som Naturvidenskabernes Hus står bag, og som 700 skoleelever, 26 virksomheder og uddannelsesinstitutioner deltager i. I Region Midtjylland deltager fire virksomheder og to uddannelsesinstitutioner.

Kloge Hænder er målrettet alle elever fra folkeskolens udskoling. Kloge Hænder er startskuddet til flere aktiviteter og virksomhedsbesøg i 2018.