Site name | Case: Octopus I

Case: OCTOPUS 1 - Robot Unit for Handling and Packing

Hos KILDE A/S Automation har vi længe arbejdet med diverse robotløsninger. Da der har vist sig at være et behov for robotceller til pakning af præfabrikerede emner i emballage, har vi forsøgt at standardisere disse, således at man med anvendelse af de nødvendige værktøjer hurtigt kan sammensætte en arbejdscelle, der kan løse den specifikke opgave. 

Plads - lidt plads - er en vigtig parameter, når der skal vælges robotløsning til forpakning af emner fra en termofommaskine, sådan som tilfældet var her.

Fleksibilitet er en lige så vigtig parameter, idet forpakning kan ske såvel i Scantainere som gitterbokse eller papkasser stablet på paller i - alt sammen klar til at køre på lager eller direkte ud til forsendelsen.

Efter at have forladt termoformmaskinen afleveres de færdige bakker på et bufferbånd. På dette bånd kan der, alt efter produktion af emner, være bufferlager til en længere periode. Dette er vigtigt for at sikre, at produktionen ikke går i stå hver gang, der skal skiftes palle, folie eller andet, der sætter robotcellen i stå for en kortere periode.

Efter bufferbåndet er der en opsamlingsskuffe, som bakkestakkene vippes ud i, når der er behov for nye emner til robotten.

Fra opsamlingsskuffen kan emnerne videretransporteres til:.

1. Løsforpakning i en stor gitterboks (EUR pallestørrelse) med/uden plastforsegling.

2. Forpakning i mindre poser i vinkelsvejseren, som derefter stakkes i en Scantainer eller gitterboks.

3. Forpakning i mindre poser i vinkelsvejseren, som derefter lægges i mindre papkasser, der derefter stakkes på en palle - EUR eller engangspalle.

For at kunne udføre disse opgaver har cellen brug for en række værktøjer, der skal være tilpasset den specifikke opgave. For at kunne pakke i papkasser skal der tilkøbes en kasserejser med tilhørende kassemagasin i cellen.

Kassehåndtering

Kassehåndteringen starter med, at operatøren tilpasser kassemagasinet til de kasser, der skal bruges i den aktuelle opgave og fylder magasinet op med disse planokasser.

Kasserejseren placeres ved hjælp af en løftevogn i cellen og tilkobles styring og diverse forsyninger. Den skal indstilles til den aktuelle kassestørrelses grundmål 400 x 400 - 600 mm. Kassehøjder fra 150 til 450 mm styrer kasserejseren selv, da der styres på overkanten af kassen.

Foliesvejser

I foliesvejseren kan der placeres en eller flere rækker af emner i en stykke foldet folie.

Når der er det antal stakke, der skal være, bliver bommen lukket omkring folie og emner. Folien svejses/skæres, således at emnerne nu ligger i en lukket pose, som robotten herefter videretransporterer til papkasse, Scantainer eller gitterboks - alt efter behov.

En færdigpakket palle med papkasser klar til tage ud af robotcellen.

Klar til lager eller videre distribution.

Dette koncept har vi navngivet:

Octopus - Robot Unit for Handling and Packing

hvilket betyder ottearmet blæksprutte - meget betegnende for de mangeartede funktioner, som robotterne skal kunne klare.

Billeder