Site name | Case: Montagelinje

Case: Montagelinie

Specialkomponenten kommer ind til operatøren i en "mælkebakke" til venstre side. Til højre for operatøren er der et elevatorsystem med komponenter, som kan lave de forskellige varianter af specialkomponenterne.

"Mælkebakken" kan vippes til ønsket vinkel for at give optimal ergonomi for operatøren. Ligeledes er gulvet i montagecellen et hæve-/sænkegulv for at give den rette arbejdshøjde for operatøren.

Enhver ordre startes ved at scanne ordresedlen fra mælkebakken. Efterfølgende komponenter, der tages fra "mælkebakken", scannes også. På denne måde ved man nøjagtig, hvilke specialkomponenter, der indgik i hvilken skive, og i hvilken gruppe skiven indgår.

Selve emnet er båret af en modulholder under montagen for at give operatøren frie hænder til at montere diverse komponenter. Her er værktøjet en firespænder, som først udfører let tilspænding af de fire skruer og dernæst endelig tilspænding til ønsket moment.

 

Her monteres den første af to ens, men forskelligt indstillede, komponenter. Bemærk klappen til venstre for luftnøglen. Den sikrer, at der ikke monteres forkert.

Pluk af dele der giver de forskellige varianter. Hvor der skal plukkes fra, indikeres med en diode over rummet.

Fejlpluk, bemærk den røde lysplet.

Ved fejlpluk standser maskinen. Operatøren kvitterer for fejl.

 

GuideOnLine manager giver mulighed for at skifte til næste opgave på flere måder, f.eks. brug af luftnøgle, presseoperation m.m., den viste, via en trykknap.

Emnerne til ordren scannes via stregkode på emnebakken, hvorefter elevatoren kører til positionen.

En diode tændes over rummet, hvor låsen åbner, hvorefter operatøren kan skyde lågen ned. Men lågen er nede, kan pågældende elevator ikke køre.

Hylden, emnebakken skal stå på, scannes som kontrol.

 

Begge stregkoder scannes for at sikre, at de er ens. Lågen lukkes, og produktionen kan fortsættes.