Site name | Automation af destacking til stor dansk kunde

 

KILDE Automation leverer destacking til stor dansk kunde.

KILDE Automation har leveret to automationsceller, som har til formål at skulle organisere forskellige produkter fra kaos til effektive produktionsbakker, hvor emnerne fikseres og dermed lettere kan håndteres i produktionen i de efterfølgende processer.

Tidligere foregik ompakningen fra kaos til produktion bakker manuelt, hvilket var et meget monotont og løntungt arbejde. På grund af disse problemstillinger tog kunden kontakt til KILDE Automation for at få løst opgaven.

Løsningen blev to robotceller indbygget i en celle, hvor vi via kamera finder emner, som efterfølgende ligges i produktionsbakke for fiksering. Via den anden robotcelle forflyttes emnerne fra palle til automatisk afgratning af 4 emner, hvorefter de placeres i produktionsbakker.

Robotcellernes formål er at frigøre operatører fra monotone arbejdsopgaver og at minimere antallet af operatører. Ved en kørsel 24/7 sikrer kunden en tilbagebetalingstid på 3 år.

For mere information kan der ringes til:

Projektleder - Rasmus Agerskov

Tlf.nr.: 96 69 61 15

E-mail: rag@kilde-as.com