Site name | Automation af destacking til stor dansk kunde

 

KILDE Automation levere destacking til stor dansk kunde.

KILDE Automation har leveret to automationsceller, som har til formål at skulle organisere forskellige produkter fra kaos til effektive produktionsbakker, hvor emnerne fikseres og dermed letter kan håndteres i produktionen i de efterfølgende processer.

Tidligere forgik ompakningen fra kaos til produktion bakker manuelt, hvilket var meget monotont arbejde og løntungt. På grund af disse problemstillinger tog kunden kontakt til KILDE Automation for at få løst opgaven.

Løsning blev to robotceller indbygget i en celle hvor vi via kamera finder emner som efterfølgende lægges i produktionsbakke for fiksering. Via den anden robotcelle forflyttes emner fra palle til automatisk afgratning af 4 emner, hvorefter de placeres i produktionsbakker.

Robotcellernes formål er at frigøre operatører fra monotone arbejdsopgaver og for at minimere antallet af operatører. Ved en kørsel 24/7 sikrer kunden en tilbagebetalingstid på 3 år.

Ring for mere information til:

Projektleder - Rasmus Agerskov

Tlf.nr.: 96 69 61 15

E-mail: rag@kilde-as.com