Site name | Historie

KILDE A/S' historie

Fra baglokale til topmoderne virksomhed

KILDE A/S Automation blev grundlagt i 1970 af Stanny. F. Kilde, som i et baglokale til det daværende Andelsvaskeri startede som selvstændig med reparation af maskiner og værktøj. Han konstaterede dog hurtigt, at fremtiden ikke lå her og valgte derfor efter nogle få år at koncentrere sig om fremstillingen af specialmaskiner. Senere udviklede denne produktion sig i to hovedretninger. Dels træforarbejdningsmaskiner, som blev solgt verden over, dels automatiske håndterings- og bearbejdningsmaskiner til jernindustrien.

Denne satsning viste sig snart at være en succes, og firmaet havde allerede i 1977 vokset sig så stort, at der var behov for ekstra plads. Man flyttede derfor til den nuværende beliggenhed på Ulvevej, hvor der i de følgende år blev lavet tilbygninger ad flere omgange, bl.a. administrationsbygning med tegnestue. Den første montagehal blev opført i 1977, og der kom løbende flere til, således at der nu er i alt seks, hvoraf de to sidste blev opført i hhv. 2007 og 2008.

I starten af 1980’erne kom der for alvor skub i automatiseringsopgaverne, da Grundfos kom på banen med betydelige ordrer. Hen ad vejen kom der flere brancher til, bl.a. togbranchen, i form af Adtranz, hvortil der blev produceret fræsemaskine til fræsning af undervogn og modulopbyggede svejsekasser med automatsvejser, den største med en længde på 52 m.

De store og stadig mere komplicerede opgaver medførte også en gennemgribende modernisering på tegnestuen, der hidtil havde anvendt de ”gammeldags” tegneborde. Disse blev i starten af 1990’erne efterhånden afløst af CAD, og siden 2002 anvendes Autodesk Inventor til design af maskinerne.

Efterhånden blev automatiseringsløsninger til elektronik-, plast, medico-, maskin- og vindindustrien også en fast bestanddel i ordrebogen, hvilket den dag i dag afspejler sig i kundekredsen, som bl.a. omfatter Novo Nordisk, Coloplast, Kamstrup, Danfoss, Færch Plast, Grundfos og Siemens.

KILDE A/S er i dag en moderne virksomhed med state of the art faciliteter hvad angår såvel konstruktion og produktudvikling som montagehallerne til opbygning og indkøring af komplekse automations- og robotløsninger. Firmaet beskæftiger ca. 90 medarbejdere, der har stor og vidtfavnende erfaring inden for integrerede automationsløsninger, servoteknik og robotapplikationer.

I 2005 gennemgik KILDE A/S Automation et generations- og ejerskifte, hvor firmaet blev solgt til de nuværende ejere Spar Vest Fonden og Holdingselskabet af 15.04.1999 ApS med Ejnar D. Andersen som direktør. Generationsskiftet er siden blevet videreført i 2013, hvor Peter Friis har overtaget ledelsen.

I april 2022 overtog BILA Group A/S 100% af aktiekapitalen i KILDE A/S Automation. Opkøbet af KILDE Automation er en fortsættelse af BILA Groups strategi om at konsolidere automationsbranchen og er et led i deres amitioner om af styrke BILA, så der kan opnås en position som stærk dansk aktør på det voksende marked for industriel automation og matche de stigende krav fra kunderne.

KILDE Automation vil under det nye ejerskab fortsætte som en selvstændig enhed med den nuværende ledelse.

Daværende direktør Stanny F. Kilde modtog den gyldne ambolt i 2005.

”Den Gyldne Ambolt” tildeles personer eller virksomheder, der har ydet en særlig indsats inden for erhvervspolitik, medarbejderudvikling eller uddannelse.